Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów

dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 3832 W od km 0+000 do km 1+986 w miejsowości Kaski i Gongolina

Obwieszczenie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji uzdatniania wody w miejsowości Kaski (dz.ewid. nr 292/1) gmina Baranów"

Zatrzymaj banner przewijany