Przetargi 2014

Wybierz rok

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY BARANÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2015 - 2017

Baranów: PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY BARANÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2015 - 2017 Numer ogłoszenia: 244497 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form wypoczynku - ponowne ogłoszenie

Numer ogłoszenia: 295924 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baran&oa

Budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby mieszkańców korzystających z aktywnych form wypoczynku

Numer ogłoszenia: 273840 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie,

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 95, 120, 103/6, 121/11, 121/16, 122/10, 122/11, 123, 139 we wsi Boża Wola gmina Baranów w ramach zadania „Odwodnieni wsi Boża Wola gm. Baranów – etap I”

Numer ogłoszenia: 243802 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baran&oa

"II - przetarg pisemny nieograniczony pn. Sprzedaż Autobusu Szkolnego - AUTOSAN"

Ogłoszenie Wójt Gminy Baranów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony pn. „Sprzedaż autobusu szkolnego - AUTOSAN” Autobus szkolny Marka pojazdu – AUTOSAN Typ – H6.10.03S Rok

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Baranów ul. Kwiatowa, przyłącza kablowego dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Pułapina Nowa ze st. 15/0,4 kV Pułapina, przyłacza napowietrznego dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Drybus ze st. 15/0,4 kV Drybus 3

Numer ogłoszenia: 167504 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie,

Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Baranów w 2014 r., destruktem asfaltowym

Numer ogłoszenia: 156658 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie,

Modernizacja dróg gminnych ul. Jaśminowa i Irysowa w miejscowości Boża Wola (zamiana nawierzchni dróg gminnych)

Numer ogłoszenia: 143242 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87

Budowa parkingu w Baranowie (zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół i budynku Ośrodka Zdrowia)

Numer ogłoszenia: 134182 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie,

Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej prowadzona w ramach remontów bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Baranów

Numer ogłoszenia: 115532 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów , ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, woj. mazowieckie, tel. 46 858...

Zatrzymaj banner przewijany