Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wybierz rok

Informacja o przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W dniach od 28 września 2015 r. do 30 listopada 2015 r. została przeprowadzona kontrola składek pracowniczych ZUS. Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń, które zostały wykonane. Z uwagi na to, że kontrola dotyczyła indywidualnych danych personalnych pracowników, protokołu z kontroli nie zamieszcza się.

Zatrzymaj banner przewijany