Komunikaty

Wybierz rok

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku firmy: AWIKOM NIERUCHOMOŚCI Anna Jankowska ul. Poziomkowa 16, 05-825 Grodzisk Maz. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięzwięcia polegającego na: "Budowie 10 domów jednorodzinnych wolnostojących w miejscowości Baranów, gmina Baranów"

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie kurnika w istniejącycm gospodarstwie rolnym na działce o nr ewid. 246 i 247 w miejscowości Kaski, gmina Baranów"

SZACOWANIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH !!!

Rolnicy, którym uległy zniszczeniu uprawy rolne spowodowane długotrwałymi opadami deszczu, mogą składać w Urzędzie Gminy w Baranowie wnioski o oszacowanie strat, w nieprzekraczalnym terminie od 24 do 28 czerwca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 046/ 858-13-61, kontaktując się z Panią Wiolettą...

Informacja o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie

dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce n nr ewid 246 i 247 w miejscowości Kaski

Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY BARANÓW ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli ul. 1 Maja 13 Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów z dnia 11.02.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla inwestycji polegającej na "Adaptacji istniejącego budynku magazynowego na warsztat naprawczy" zlokalizowanego na działce ne ewidencyjnej 31 obręb Bronisławów, gmina Baranów, powiat Grodzisk Mazowiecki

Informacja dot.: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

INFORMACJA Dotyczy: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie , ul. Armii Krajowej 87, podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy: ...

Zatrzymaj banner przewijany