Decyzje celu publicznego

Wybierz rok

Decyzja Nr 46/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie złącza kablowego SN, slupowej stacji transpormatorowej SN/nn, linii kablowej SN i nn wraz z złączami kablowo-pomiarowymi nn, przebudowie odcinak linii napowietrznej nn, na terenie działek ew. nr 31,13,7,3/13,3/36,3/37,3/38,3/39,3/40,3/41 we wsi...

Decyzja Nr 38/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr ew. 233/3, 233/4, 233/5 w obrębie Kopiska i działki nr ew. 1 w obrębie Budy Zosine

Decyzja Nr 99/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek w obrębie Cegłów.

Decyzja Nr 97/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek w miejscowościch: Kopiska, Baranów, Holendry Baranowskie, Budy Zosine

Decyzja Nr 92/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do działki w obrębie Regów i w obrębie Gongolina

Decyzja Nr 90/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV do działek w obrębie Regów i Gongolina

Decyzja Nr 89/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej SN 15kV/0,4 kV oraz budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na terenie działek w obrębie Kask i obrębie Gongoliny,

Zatrzymaj banner przewijany